Fælles modtageregler

Sådan sorterer du restaffald til forbrænding på ARCs affaldsenergianlæg og Vestforbrænding

ARCs affaldsenergianlæg og Vestforbrænding har et sæt fælles modtagerregler for restaffald og en tjekliste for det affald, som vi håndterer ens. Det gør det nemmere for dig som kunde at vide, hvad du bør sortere ud af affaldet, før du kører det til forbrænding. Reglerne kombinere de tekniske krav på det enkelte anlæg og myndighedernes miljøkrav. Det er med til at sikre en stabil drift af affaldsenergianlægget, og at genanvendelsen af affaldet hele tiden bliver optimeret.

Modtagereglerne for restaffald fastlægger hvilke typer affald, der må modtages og forbrændes på affaldsenergianlægget. Reglerne skal gøre det nemmere at levere korrekt sorteret affald til affaldsenergianlægget.

Affald, som modtages i vores aflæssehal, skal være neddelt til 1X1 m og tippes i siloen. Ingen manuel aflæsning!

Tjekliste – hvad må du ikke komme med på affaldsenergianlægget

Her finder du en tjekliste med eksempler på, hvad der skal sorteres fra, inden du kommer med affald til ARC’s affaldsenergianlæg.

Tjeklister:

Affald uegnet til forbrænding

Farligt affald

Affald egnet til at genanvende

Affaldstyper

Hvilke typer affald må du komme med på ARCs affaldsenergianlæg

Her finder du de overordnet typer affald, som vi modtager på affaldsenergianlægget