Indvejning og aflæsning af affald

Sikkerhed og arbejdsmiljø

ARC modtager hver dag over 400 køretøjer. Det gør områderne for indvejning og aflæsning af affald til travle arbejdsområder, hvor det er nødvendigt at overholde nogle få regler, som forbedrer sikkerheden og arbejdsmiljøet for alle.

Under ind- og udkørsel

 • Hold afstand ved indkørsel til vægt og aflæssehal. Undgå hårde opbremsninger.
 • Respekter når lyssignalet viser rødt ved indkørsel til aflæssehallen.
 • Respekter at der er fuld stop ved udkørsel fra aflæssehallen.
 • Klinisk risikoaffald og fortroligt affald må kun aflæsses efter anvisning fra personalet.

NB! Hastighedsgrænsen er 20 km i timen på ARCs område.

I aflæssehallen

Følg personalets anvisninger om:

 • sted for aflæsning
 • sted hvor net eller presenning over affaldet kan fjernes
 • sted hvor containere og anhængere kan hægtes af eller stilles
 • gennerelle regler på stedet

NB! Sikkerhedsfodtøj skal altid benyttes under håndteringen af affald i aflæssehallen.

Affald som modtages i vores aflæssehal skal tippes i – ingen manuel aflæsning!

Ved sikkerhedsbomme og silokant

Kør til første ledige bås og hold altid øje med, at der ikke befinder sig personer bag bilen, når du bakker mod silokant.

Komprimatorbiler

 1. Bak langsomt til silokanten. Hold øje i bakspejlet med at sikkerhedsbommen er helt åben.
 2. Læs af og tøm skuffen i siloen. Skuffen lukkes, inden du begynder at køre frem.

 Andre køretøjer

 1. Bak ind i båsen. Stop ved adgang forbudt skiltet, så du kan åbne låsetøjet uden at komme ind i det forbudte område.
 2. Bak langsomt videre til silokanten. Hold øje i bakspejlet med at sikkerhedsbommen er helt åben.
 3. Læs af i siloen. Kør så langt frem i båsen, at bommen lukker. Luk så låsetøjet igen.

NB! Under kørsel i hallen skal ladet være sænket, og baglåger skal være lukkede.

Praktiske oplysninger

Sirene-alarm

Hvis sirene-alarmen lyder, skal al aflæsning øjeblikkeligt standses. Alarmen aktiveres ved ’mand i silo’-uheld eller brand. Alarmudløser er placeret ved silokant.

Højde-alarm

Hvis højde-alarmen lyder ved udkørsel fra hallen, skal bilen øjeblikkeligt standses. Alarmen aktiveres ved ‘højt læs’, dvs. hvis lad/container ikke er sænket.

Førstehjælp

Førstehjælpsudstyr findes i aflæssehallens mandskabsrum. Redningsstige til brug ved ’mand i silo’-uheld findes på væggen for enden af hallen.

Brandfare

Rygning og brug af åben ild er forbudt i aflæssehallen.

Børn

Børn må ikke forlade vognens førerhus i aflæssehallen.

Klunsning

Klunsning er ikke tilladt.

Toilet

Toilet findes ved indvejningen og i aflæssehallen.

Tilbage til erhvervsaffald til forbrænding