Vejen til at indfange 500.000 tons CO2 om året er belagt med tests, for selvfølgelig bygger vi ikke noget, uden at være sikre på at det virker. I 2021 startede ARC med at installere et meget lille pilotanlæg på Amager Bakke, hvorefter der i 2023 følger et lidt større demonstrationsanlæg. Hvis det lykkes at få økonomisk støtte, vil ARC i 2025 bygge et fuldskalaanlæg.

Pilotanlæg 2021

Pilotanlægget er cirka på størrelse med en 30 fods container, som blev placeret inde i Amager Bakke. Det kunne kun fange 850 kg CO2 i døgnet og kunnne køre uden at det påvirkede driften på Amager Bakke.

Pilotanlægget sættes op i 2021, og er afgørende for at teste, om det kan lykkes at lave CO2-fangst, uden energitab (net-zero-energy). Hvis det kan det, fortsætter projektet med at bygge et demonstrationsanlæg.

Det kræver meget energi at indfange CO2, og det kan gøre prisen på indfangningen høj. Det banebrydende i ARCs projekt er, at vi vil omdanne den brugte energi til varme og sende denne ud i fjernvarmenettet. På den måde kan CO2-fangsten ske med et neutralt energiforbrug, og dermed blive et miljøøkonomisk attraktivt element i den grønne omstilling.

Arbejdet med pilotanlægget sker i tæt samarbejde med DTU, Pentair, Rambøll og EUDP

Demonstrationsanlæg 2022-2023

Demonstrationsanlægget er større og minder om et fuldskalaanlæg, men bygges op uden en dyr varmepumpe. Det skal simulere et fuldskalaanlæg og kommer også til at indvirke på produktionen på Amager Bakke. Demonstrationsanlægget skal give viden og erfaringer i forhold til drift og vedligehold.

Demonstrationsanlægget får en kapacitet på 500 kg CO2 i timen, det bliver sat op i slutningen af 2022, og der skal køres forsøg i første halvår 2023.

Bygges med støtte fra EUDP

Både pilot og fuldskalaanlæg bygges med støtte fra Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) Demonstrationsanlægget til CO2-fangst, bliver det første af sin slags i Danmark.

Projektpartnere på pilot- og demonstrationstanlæg:

ClimAid Copenhagen: Fuldskalaanlæg 2025?

Målet er at få et fuldskalaanlæg til CO2-fangst i drift i 2025, hvor vi kan fange ca. 500.000 tons CO2/år. Det svarer til op mod 95% af de totale udledninger fra Amager Bakke, og er et vigtigt bidrag til den grønne omstilling i Danmark

For at blive til noget er ClimAid Copenhagen afhængig af innovationsstøtte. Det skyldes både de mange udviklingselementer, der er knyttet til opførelse af fuldskalaanlæg, men også udvikling af den fulde værdikæde fra fangst til lagring.