Med ClimAid Copenhagen-projektet kan ARC fjerne 500.000 tons CO2, dvs. op til 95% af den af den årlige CO2-udledning fra Amager Bakke.  Det vil være et kæmpe skridt i retning af at gøre København til verdens første CO2-neutrale hovedstad og bidrage til, at Danmarks klimamål kan nås.

Lagring af CO2 sker ved genanvendelse af udfasede oliefelter, hvorfra der ikke skal hentes mere olie op. Anvendelse af eksisterende infrastruktur bidrager også til at begrænse omkostningerne og sikrer en lagring, som ikke medfører nye anlæg og boringer i Nordsøen.

Derfor er Amager Bakke et godt sted at fange CO2

ARCs affaldsenergianlæg, Amager Bakke, er et godt udgangspunkt for at komme i gang med CO2-fangst i Danmark, da anlægget til CO2-fangst er afhængigt af en stabil CO2-kilde. ARCs affaldsenergianlæg udgør grundlasten i det københavnske fjernvarmesystem og er derfor i drift året rundt. Dermed kan CO2-anlægget udnyttes maksimalt og omkostningseffektivt.

Den nuværende udvikling i samfundet medfører faldende affaldsmængder, og derfor forventes det, at mindre effektive og mere forurenende affaldsenergianlæg udfases. Amager Bakke er imidlertid et nyt anlæg og et af verdens reneste og mest energieffektive, så ARC vil i mange år fremover energiudnytte det restaffald, der ikke kan udsorteres og genanvendes.